Menü
Bağışçı Hakları

BAĞIŞÇI HAKLARI

TİDER olarak 1993 yılında Amerika’da STK’lar tarafından kabul edilen bağışçı hakları beyannamesini kabul eder ve bu ilkeler doğrultusunda bağışçılarımıza gerekli şartları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulumuzun imzaladığı Bağışçı Hakları Beyannamesi ile ilgili karar metnini buradan inceleyebilirsiniz:

14/06/2016 tarih ve 68 nolu Yönetim Kurulu Kararı

Kişisel Verilerin Korunması