Menü
Tider

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amacımız

Yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların öncelikle temel ihtiyaçlara ulaşabilmelerini, ardından iş edinip kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayarak Türkiye’de yoksulluğu azaltmayı amaçlamaktayız.

Hedefimiz

Oluşturduğumuz yenilikçi ve sürdürülebilir DESTEK sistemini yaygınlaştırarak Türkiye’de ve dünyada açlık ve yoksullukla mücadelede etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer almayı hedeflemekteyiz.

İsrafı Önleme Vizyonumuz

İsrafı Önleme Vizyonu

Değerlerimiz

  • Şeffaflık: Tüm çalışmalarımızı, aldığımız ve dağıttığımız bağışları kayıt altında tutuyor; tüm paydaşlarımızı düzenli raporlamalar ile açık bir şekilde bilgilendiriyoruz.
  • Tarafsızlık: Faaliyetlerimizde hiçbir görüşe yakın durmadan, ırk,dil, din, cinsiyet, milliyet, yaş, köken, medeni durum, engel durumu, cinsel yönelim ayrımı yapmadan, tamamen objektif kriterlere sadık kalarak ihtiyaç temelli yardım ve istihdama odaklanıyoruz. Bağışların sağlıklı ve adil bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olmak amacıyla kontrol, izleme, değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.
  • Sürdürülebilirlik: Tüm çalışmalarımızı faydalanan insanların kendi ekonomik sürdürülebilirliklerini kazanacağı şekilde planlıyoruz. Projelerimizi yaşayan, gelişen ve etkisini geniş kitlelere yayan yapılar olarak tasarlıyoruz. TİDER’in ekonomik sürdürülebilirliğini de iktisadi işletmemizin açtığı sosyal girişimler yoluyla hem fayda yaratıp hem gelir elde ederek sağlıyoruz.